Kommunfullmäktige 28 aug 2017 (del 1)

Publicerades 2017-08-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:53:12

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  • Val av justerare (00:24)
  • Information från Unga kommunutvecklare (02:39)
  • Information från kommunrevisionen (36:35)
  • Aktualisering av Energiplan 2009-2013 för Norrköpings kommun (46:05)
  • Inriktningsdokument för miljöpolitiken (01:29:14)
  • Köp av Skärlunda Gård, del av fastigheten inom kvarteret Diademet 3 (01:49:40)
  • Tecknande av hyresavtal för korttidsboende inom kvarteret Diademet 3 (01:52:28)

Relaterade videor