Kommunfullmäktige 28 aug 2017 (del 2)

Publicerades 2017-08-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:11:49 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

 1. Motion av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om veganska måltider i Norrköpings skolor för bättre miljö och hälsa (00:06)
 2. Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Nicklas Lundström och Peter Butros (alla V) om att utveckla och öka antalet träffpunkter (22:07)
 3. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om ett fördjupat samarbete med friskolorna i Norrköping (01:09:19)
 4. Motion av Mona Olsson (V) om träning på arbetstid för personal i hemtjänsten (01:33:29)
 5. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:03:09)
 6. Bordlagd interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om jämställda löner (02:10:39)
 7. Bordlagd interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om insatser för ensamkommande barn och andra asylsökande (02:25:16)
 8. Bordlagd interpellation av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (alla FI) om arbete med CEMR-deklarationen (02:34:29)
 9. Interpellation av Bengt Cete (MP) om trafiksäkerheten på Djurövägen (02:38:19)
 10. Interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om hedersförtryck (02:47:42)
 11. Entledigande av Pontus Georgsson (S) (03:07:37)
 12. Entledigande av Per Colliander (S), Lisbeth Andersson (L), Martin Nyberg (MP) och Fredrik Österberg (L) (03:07:54)
 13. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (03:08:59)
 14. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:09:27)
 15. Rapporter med mera (03:09:51)
 16. Anmälan av inkomna motioner (03:09:58)

Relaterade videor