Kommunfullmäktige 23 april (del 1)

Publicerades 2018-04-24 i Kommunfullmäktige | Speltid: 06:26:46 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".


Kapitel

  1. Val av justerare (00:48)
  2. Workshops årsredovisning (01:06)
  3. Mottagande av konstverk (punkt 9) (02:00:03)
  4. Information från kommunrevisionen (02:09:58)
  5. Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2017 samt frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (02:10:22)
  6. Årsredovisning 2017 för Norrköpings kommun (02:36:23)

Relaterade videor