Kommunfullmäktige 18 juni 2018 (del 2)

Publicerades 2018-06-19 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:29:18 | Ladda ned video

Information

Kapitel

 1. Ändring av "Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings hamn" (00:29)
 2. Uppföljning av avfallsplan för Norrköpings kommun och beslut om miljöbedömning av kommande avfallsplan (01:02)
 3. Motion av Ingrid Cassel, Gunnar Bredin, Christer Frey, Fredrik Björkman och Sophia Jarl (alla M) om reservvattenförsörjning (02:43)
 4. Motion av Mia Sköld (MP) om tillgänglighetsdekal (11:49)
 5. Motion av Sophia Jarl, Sylvia Nilsson och Joanna Sjölander (alla M) om fördjupat samarbete med civilsamhället (18:54)
 6. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om en ny styrmodell för Norrköpings kommun (01:11:52)
 7. Motion av Florian Aranda (SD) om att motverka bränder och skadegörelse i Norrköpings skolor och förskolor (01:39:15)
 8. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:12:49)
 9. Interpellation av Mia Sköld (MP) om Gröna obligationer (02:13:01)
 10. Interpellation av Florian Aranda (SD) om elevunderlag i Norrköpings skolor (02:17:55)
 11. Motion av Mia Sköld (MP) om allmänpolitisk debatt (02:21:04)
 12. Kommunfullmäktiges valärenden (02:26:59)
 13. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (02:27:31)
 14. Anmälan av inkomna motioner (02:27:45)
 15. Rapporter med mera (02:28:32)

Relaterade videor