Kommunfullmäktige 27 aug 2018 (del 2)

Publicerades 2018-08-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:21:41 | Ladda ned video

Information

Kapitel

 1. Utökat verksamhetsområde VA, Vånga Sund (00:00)
 2. Marköverlåtelse för del av Lindö 2:1 (kv Barlasten, kv Bogsprötet och del av kv Åran) inom Lindö (00:33)
 3. Detaljplan för del av Bossgård 11:58 med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun (01:06)
 4. Tecknande av hyresavtal för gruppbostad LSS inom kvarteret Fiskeby 1:40, Leonardsbergsvägen, Norrköping (01:54)
 5. Utveckling av besöksservicen i Norrköping (04:21)
 6. Slutrapport från projektet måltidsinspiratör (08:52)
 7. Namnbyte av Norrköping Vatten och Avfall AB (15:50)
 8. Motion av Mia Sköld (MP) om att införa koldioxidbudget i Norrköpings kommun (20:22)
 9. Motion av Markus Wiechel (SD) om att kartlägga och motverka antisemitismen i Norrköpings skolor (41:14)
 10. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (45:43)
 11. Interpellation av Markus Wiechel, Florian Aranda och Jan Petersson (alla SD), Brister på förskola i Norrköping (50:54)
 12. Interpellation av Sophia Jarl och Anna Sotkasiira Wik (båda M) om var projektet Malte tog vägen? (52:18)
 13. Interpellation av Sophia Jarl och Roger Åkesson (båda M) om hur många elever ska behöva byta till nya, okända assistenter på grund av besparingar? (01:28:55)
 14. Interpellation av Joanna Sjölander (M) om utvärdering av HVB-hem. (01:56:50)
 15. Kommunfullmäktiges valärenden (02:19:20)
 16. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (02:20:09)
 17. Anmälan av inkomna motioner (02:20:28)
 18. Rapporter med mera (02:20:59)

Relaterade videor