Kommunfullmäktige 17 december 2018

Publicerades 2018-12-18 i Kommunfullmäktige | Speltid: 08:07:45 | Ladda ned video

Information

Kapitel

 1. Val av justerare (01:07)
 2. Budget för kommunrevisionen år 2019 (01:52)
 3. Drift- och investeringsbudget 2019-2022 (20:00)
 4. Budget för kommunrevisionen år 2019 (05:47:01)
 5. Drift- och investeringsbudget 2019-2022 (05:48:27)
 6. Inträdesordning i nämnder och styrelser - ej kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (06:24:00)
 7. Kommunfullmäktiges val till nämnder och kommunalförbund för mandatperioden 2019-2022 (06:27:29)
 8. Kommunfullmäktiges val till bolagsstyrelser för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma hållits 2023 (06:28:37)
 9. Kommunfullmäktiges val till övriga styrelser, stiftelser, fonder, med mera för mandatperioden 2019-2022 (06:30:47)
 10. Revidering av reglementen för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden (06:31:31)
 11. Justering av kommunens styrmodell (06:32:06)
 12. Översiktsplan Åby - Jursla (06:33:05)
 13. Tecknande av hyresavtal Kapellhorvan (06:44:48)
 14. Finansiering Trafikplats Bråvalla (06:45:53)
 15. Utbetalning och redovisning av partistöd (06:51:09)
 16. Motion av Jan Petersson (SD) om konstgräsplaner i Norrköpings kommun (06:52:17)
 17. Motion av Nicklas Lundström (V) om att stoppa social dumpning vid upphandlingar. (07:15:29)
 18. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (07:57:01)
 19. Kommunfullmäktiges valärenden (08:01:25)
 20. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (08:05:17)
 21. Anmälan av inkomna motioner (08:05:42)
 22. Rapporter med mera (08:07:18)

Relaterade videor