Kommunfullmäktige 28 jan 2019

Publicerades 2019-01-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:18:59 | Ladda ned video

Information

Kapitel

 1. Val av justerare (01:09)
 2. Information från kommunrevisionen (01:37)
 3. Information om Ostlänken och resecentrum (01:55)
 4. Ny organisation för Ostlänkenarbetet (53:29)
 5. Reviderad riktlinje för representation (57:27)
 6. Riktlinje för hållbar dagvattenhantering (01:01:15)
 7. Ändring av reglemente (01:08:06)
 8. Utökat verksamhetsområde VA Kvarntorp, Bilen och Öjeby (01:08:51)
 9. Verksamhetsområde VA Brödet 4 (01:09:31)
 10. Verksamhetsområde Diademet 5 (01:10:09)
 11. Verksamhetsområde VA Borg, friidrottsarenan (01:10:37)
 12. Verksamhetsområde VA del av Sankt Johannes (01:11:14)
 13. Verksamhetsområde Dörren 16 (01:11:46)
 14. Verksamhetsområde VA Sandtorp (01:12:19)
 15. Motion av Florian Aranda (SD) om effektivisering av modersmålsundervisning (01:12:54)
 16. Motion av Markus Wiechel (SD) och Clara Aranda (SD) om It-satsning på Norrköpings äldreboenden (02:32:31)
 17. Motion av Markus Wiechel (SD), Clara Aranda (SD) och Jan Petersson (SD) om förstärkt och förenklat medborgarinflytande i Norrköping (02:36:06)
 18. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:55:29)
 19. Interpellation av Roger Eklund-Åkesson (M) om när vi kan förvänta oss en tillgänglig barnomsorg på obekväm arbetstid? (03:05:25)
 20. Kommunfullmäktiges valärenden (03:13:07)
 21. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:15:44)
 22. Anmälan av inkomna motioner (03:16:14)
 23. Rapporter med mera (03:17:58)

Relaterade videor