Kommunfullmäktige 29 april 2019 (del 1)

Publicerades 2019-04-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:26:31 | Ladda ned video

Information

Kapitel

  1. Val av justerare (00:27)
  2. Workshops årsredovisning (00:55)
  3. Bordläggning och återremittering av ärenden (01:30:08)
  4. Frågan om anmärkning och ansvarsfrihet för styrelse i Upplev Norrköping AB (01:32:34)
  5. Tilläggsbudget 2019 vård- och omsorgsnämnden (02:16:08)

Relaterade videor