Kommunfullmäktige 17 juni 2019 (del 2)

Publicerades 2019-06-19 i Kommunfullmäktige | Speltid: 29:10 | Ladda ned video

Information

OBS! Pga tekniska problem saknas tyvärr ärende 10 Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter. 

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 17 juni 2019, klockan 16:30.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html">kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 17 juni 2019 (del 2) (00:00)
  2. Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om vandalisering av förskolor och skolor i Skärblacka och Kimstad (00:02)
  3. Interpellation av Sandra Karlsson (SD) om lärarsituationen i Norrköpings skolor (08:16)
  4. Kommunfullmäktiges valärenden (22:13)
  5. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (23:10)
  6. Anmälan av inkomna motioner (23:40)
  7. Rapporter med mera (25:11)

Relaterade videor