Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Publicerades 2019-08-27 i Kommunfullmäktige | Speltid: 47:07 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 26 augusti 2019, klockan 16:30.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 26 augusti 2019 (00:00)
 2. Val av justerare (00:13)
 3. Inriktningsbeslut gällande hantering av uppsägning av hyresavtal på Butängen utifrån bygget av Ostlänken (09:30)
 4. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (10:17)
 5. Uppföljning av mål och åtgärder i Norrköpings kommuns avfallsplan 2018 (16:01)
 6. Avslut av investeringsprojekt maj 2019 (21:51)
 7. Kommunfullmäktiges val av nämndemän till Norrköpings Tingsrätt för perioden 2020-2023 (22:35)
 8. Motion av Mia Sköld (MP) om barnrättsperspektivet (23:32)
 9. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (36:04)
 10. Kommunfullmäktiges valärenden (41:58)
 11. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (43:55)
 12. Anmälan av inkomna motioner (44:26)
 13. Rapporter med mera (46:15)

Relaterade videor