Vision 2035 - presskonferens 22 mars 2016

Publicerades 2016-03-23 i Organisation och styrning | Speltid: 27:30

Information

I februari 2015 påbörjades arbetet att ta fram en ny vision med stor delaktighet från Norrköpingsborna. Målet var att den nya visionen skulle vara mer konkret, problematiserande och spetsigare än den förra.

Via en enkät inkom över 3 500 idéer om Norrköpings framtid och utifrån dem togs 26 nyckelord fram. Dessa användes sedan i ett webbtest där invånarna fick ange vad de tycker är allra viktigast, 2 233 personer svarade. Svaren från enkäten och resultatet från webbtestet utgjorde sedan underlag i politikernas arbete med att skriva fram den nya visionen för Norrköping.